Overslaan en naar de inhoud gaan

Erkenning

Erkenning/vergunning

Klavier is als zorgaanbieder persoonsvolgende financiering vergund door het VAPH.

Naast deze vergunning heeft Klavier ook een aantal specifieke erkenningen:

 • 752 personeelspunten voor het bieden van ondersteuning aan personen met een (vermoeden van) handicap die in een strafinrichting verblijven
 • 10 plaatsen als unit voor geïnterneerden met een handicap
 • 630,15 personeelspunten als observatie-, diagnose- en behandelingsunit
 • 151,90 personeelspunten voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

De opnamemogelijkheden en locaties

In Klavier kunnen mensen met een beperking terecht voor een breed palet aan zorgvraaggestuurde opvang.

 • Ambulante en mobiele ondersteuning voor de thuissituatie in verschillende graden van intensiteit en frequentie
 • Dagondersteuning aangepast aan de zorgvraag. Dit kan gaan van klassieke dagopvang op het domein tot begeleid werken, met tussenvormen, variaties en combinaties.
 • Woonondersteuning aangepast aan de zorgvraag. De mogelijkheden van woonondersteuning zijn ook zeer verscheiden, al naargelang de mogelijkheden en de vraag. Dit kan gaan om vormen van inclusief wonen tot zeer intensieve en gespecialiseerde woonondersteuning.

De variatie in dag- en woonondersteuning is groot:

 • voltijds of deeltijds
 • permanent of tijdelijk
 • logeeropvang
 • respijtzorg/kortopvang
 • crisisopvang (o.a. bij noodsituaties)

Cliënten kunnen ook steeds opteren voor verschillende combinaties binnen de variaties van de verschillende ondersteuningsfuncties. Ook een combinatie met opvang in andere voorzieningen is mogelijk.

De dienstverlening wordt aangeboden op verschillende locaties: in de thuissituatie, het domein ’t Zwart Goor in Merksplas en de dorpskernen van Merksplas, Turnhout, Hoogstraten, Malle, Zoersel en de strafinrichtingen van Merksplas, Turnhout, Wortel en Hoogstraten.