Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat is RTH?

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) is een gemakkelijk toegankelijke hulpverlening voor mensen met een beperking of hun omgeving (ouders, familie, betrokkenen), die nood hebben aan advies of concrete ondersteuning en nog geen persoonsvolgend budget of andere hulpverlening van het VAPH hebben.

Een voorbeeld:

‘Je wenst als familielid van een volwassene met een beperking, advies of een kortdurende begeleiding aan huis. Via RTH krijg je het gepaste begeleidingsadvies en de nodige ondersteuning of behandeling.’
'Je zoekt een logeeraanbod tijdens de vakantieperiode of in het weekend? Dat kan via RTH.'

De ondersteuning is onmiddellijk beschikbaar. Je hebt geen inschrijving van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) nodig. RTH is wel beperkt in frequentie, duur en intensiteit. Je kunt RTH niet combineren met andere VAPH-diensten zoals bv. thuisbegeleiding.

Voor wie?

 • Minderjarigen en volwassenen met een (of een vermoeden van) beperking.
 • De ouders, familieleden of betrokkenen die concrete hulp (dagopvang, nachtopvang) of informatie en advies wensen.  

Frequentie en duur

Bij RTH heb je recht op: 

 • 36 mobiele of 51 ambulante begeleidingen  
 • 91 dagen dagopvang (per jaar)
 • 36 dagen dag- en nachtopvang (per jaar)

Al deze vormen van begeleiding zijn combineerbaar tot je aan het maximum aantal begeleidingen of dagen per jaar komt. Ook de spreiding in tijd kan gekozen worden. De frequentie kan naar believen worden aangepast.

Wat bieden we?

Klavier zorgt voor

 • Ondersteuning in Klavier of aan huis: je hebt een contact en gesprek in Klavier of wij komen bij jou aan huis. Wij vertrekken vanuit jouw concrete vragen en zorgen voor een aangepast antwoord: vraagverheldering, praktische pedagogische ondersteuning en behandeling. 
 • Dagopvang: we zorgen voor aangepaste dagopvang en dagbesteding 
 • Verblijf met overnachting: je verblijft in Klavier en krijgt daar opvang en ondersteuning tijdens de ochtend- en avonduren. 
 • Ambulante en/of mobiele kennisoverdracht:  Klavier leidt een groep andere hulpverleners op die nood hebben aan handicapspecifieke informatie.

Praktisch

Voor RTH vragen we geen attesten of andere formaliteiten. Een inschrijving bij het VAPH is niet nodig. Een familienaam en een rijksregisternummer zijn voldoende voor de registratie. Een aanvraag kan telefonisch via de sociale dienst van Klavier of via mail klavier [at] emmaus.be

Financiële bijdrage

We vragen aan de cliënt een maximale bijdrage*:

 • voor mobiele of ambulante begeleiding: max. € 5,43
 • voor dagopvang: max. €10,31
 • voor verblijf : max. € 25,94

*Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Dit zijn de bedragen voor 2021.