Overslaan en naar de inhoud gaan

Miks

Miks is een project binnen het agentschap Opgroeien. We begeleiden jongens tussen 14 en 25 jaar die omwille van een verontrustende (opvoedings)situatie onder toezicht van de jeugdrechtbank geplaatst worden.

Het betreft jongeren die opgroeien in zeer moeilijke omstandigheden, emotioneel gekwetst zijn en door hun gedrag zichzelf en/of anderen in gevaar kunnen brengen,... . Denk hierbij aan angst, een onveilige hechting en/of verlaagd functioneringsniveau. Kortom, een complexe doelgroep met specifieke ondersteuningsnoden.

Positief en warm leefklimaat

Een multidisciplinair team zoekt naar de meest aangepaste begeleidingshouding die aansluit bij de onderliggende noden. Er wordt een nauwe samenwerking met ouders en jeugdrechtbank aangegaan met als doel de tijdelijke nood aan veiligheid en geslotenheid te kunnen opheffen.

De medewerkers begeleiden en behandelen de jongeren binnen een positief en warm leefklimaat. Er wordt continu afgewogen hoeveel autonomie/zelfbepaling iemand aankan en welke mate van begrenzing zich opdringt. Het zijn tijdelijke en doelgerichte opnames van minstens 9 maanden.