Overslaan en naar de inhoud gaan
Geschiedenis van 't Zwart Goor

Van internaatsopvang voor minderjarigen ...

De zusters van het Convent van Betlehem starten in 1946 met een schoolkolonie en een preventorium op het domein van ’t Zwart Goor in Merksplas.  Na 10 jaar wordt dit omgevormd tot  een internaat voor licht en matig verstandelijk gehandicapte meisjes, met een school voor buitengewoon onderwijs.  Het bestaande internaat krijgt een erkenning als Medisch Pedagogisch Instituut (MPI). Door de evolutie in de zorgverlening op het eind van de jaren 70 bouwt men het internaat en de school stilaan af. 

Geschiedenis van 't Zwart Goor

... naar een dienstverleningscentrum voor volwassenen met een handicap.

In 1982 komen de eerste volwassenen met een handicap wonen in het nieuwe tehuis niet-werkenden (TNW).
Geleidelijk aan worden de plaatsen in het internaat omgezet in opvang voor volwassenen in het TNW en vanaf 1990 in het dagcentrum. Op het einde van de jaren 80 worden de eerste meer geïntegreerde woonvormen gerealiseerd via huizen in Turnhout.

dennenhof gebouw en tuin

Specifieke behoeftes

In 1997 verlaat de laatste minderjarige het internaat en wordt het MPI stopgezet. In datzelfde jaar richt men de dienst beschermd wonen op: vijf bewoners wonen met beperkte begeleiding, zelfstandig in kleine huizen of studio’s.
In de bewonersgroep van het TNW zien we een duidelijke verschuiving.  Een deelgroep evolueert naar een stijgende verzorgingsbehoefte, een andere groep heeft een specifieke vraagstelling naar aanleiding van bijkomende psychische en gedragsproblemen.

abagg, onze werking in de gevangenis

ABAGG en Amanis

In 2002 start ’t Zwart Goor met ABAGG. In Abagg bieden we dagondersteuning aan geïnterneerden met een verstandelijke handicap in de strafinrichtingen van Merksplas en Turnhout. Aansluitend op de wachtlijstproblematiek richt ’t Zwart Goor in 2003 Amanis op, een afdeling van het tehuis niet-werkenden in Zoersel waar o.m. geïnterneerden en (rand)normaal begaafde mensen met autismespectrumstoornis terecht kunnen.

den lammeren bergh in Turnhout

PVF, buitenhuizen en ODB

Vanaf 2008 komen meerdere mensen ondersteuning zoeken met een persoonsvolgende financiering. Als gevolg daarvan worden in de omliggende gemeenten (Merksplas, Hoogstraten, Turnhout, Malle en Zoersel) bijkomende geïntegreerde woonhuizen uitgebouwd. In 2015 start een observatie, diagnose en behandelingsafdeling (ODB) voor mensen met een diep, ernstig of matig verstandelijke beperking en ernstige bijkomende gedragsproblemen.