Overslaan en naar de inhoud gaan

De collectieve inspraak van de bewoner, deelnemer of cliënt, organiseren we in verschillende vergaderingen.

  • De bewonersvergadering: het overlegmoment voor de bewoners van de leefgroep. Op deze vergaderingen bespreken zij kleine en grote vragen rechtstreeks met de begeleiding. 
  • De Hoge Raad (bewonersraad): de georganiseerde collectieve inspraak op het niveau van de bewoners die hiervoor officieel verkozen en afgevaardigd zijn.
  • Het Collectief Overleg : het wettelijke orgaan voor de collectieve inspraak en participatie.  Hier worden verschillende visies en meningen van gebruikers samengebracht en is er overleg en informatieuitwisseling met de directie over alle zaken die de voorziening aanbelangen.  Het Collectief Overleg vergadert een viertal keer per jaar.