Overslaan en naar de inhoud gaan

Altijd welkom

Ouders en familie zijn altijd welkom. Met vragen of opmerkingen kan je rechtstreeks terecht bij de leefgroepbegeleiders of de sociale dienst. De sociale dienst geeft je indien nodig ook alle informatie over administratieve, financiële en juridische aangelegenheden waar personen met een handicap mee te maken krijgen. Heb je specifieke vragen over de opvang en ondersteuning?  Maak gerust een afspraak met de directie of de medische, pedagogische, huishoudelijke, administratieve of technische dienst.

Respect voor keuzes

Gebruikers willen invloed hebben op de kwaliteit van hun leven. Ze willen keuzes maken die relevant zijn voor hen. Daarom zijn de grote en kleine zorgvragen van de gebruiker de leidraad voor de ondersteuning in Klavier.  Keuzes aanbieden is een basishouding van elke begeleider en van elke dienst. Indien nodig begeleiden we gebruikers in hun keuzemogelijkheden met pictogrammen of foto’s. We toetsen regelmatig naar de keuze in activiteiten en werk, de voorkeuren voor vrijetijdsinvulling, de maaltijden, …  

Informatie

Goede inspraak begint met informatie. We geloven namelijk dat het geven van voldoende en duidelijke informatie de basis is voor een goede samenwerking. Elke bewoner/deelnemer krijgt ook een mentor toegewezen. Een mentor is een leefgroepbegeleid(st)er die de belangen waarneemt van de individuele gebruiker. Dat geldt zowel voor praktische als voor pedagogische/emotionele aangelegenheden.

Zorgplanning en systematische opvolging

Zorgplanning is een kwestie van regelmatig overleg met iedereen die bij de ondersteuning van de bewoner/deelnemer betrokken is. De gebruiker – ouders – familie – begeleiders, zijn hierbij partners in de zorg. Een zorgplan ontstaat na overleg met alle betrokkenen. Een eerste keer doen we dat 6 maanden na de opname. Elke 2 jaar wordt het zorgplan geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

Inspraak en samenleven

Om het samen leven in een groep en in een grote voorziening mogelijk te maken zijn er afspraken nodig. Soms zijn we ook gebonden door reglementeringen van de overheid. Dat betekent concreet dat Klavier niet op alle  individuele wensen en verzuchtingen een antwoord kan geven.  Maar, ook als een beslissing anders uitvalt dan gedacht, krijg je hierover correcte en eerlijke informatie.