Overslaan en naar de inhoud gaan

Werken in Klavier

De directe zorg
De zorg en begeleiding van de individuele bewoner, is de kern van onze werking. Een team van leefgroepbegeleiders staat in voor de directe ondersteuning. Dat kan in een leefgroep of individueel gebeuren (beschermd wonen). In Klavier werken we interdisciplinair.  De begeleiders in de leefgroep worden ondersteund door mensen van verschillende disciplines. Dit interdisciplinair team maakt, met de gebruiker zelf of met de leefgroep de nodige afspraken over begeleiding en opvolging. 
Tot dit team behoren

  • de teamverantwoordelijke
  • de pedagoog/psycholoog
  • de maatschappelijk werker
  • de psychiater, arts en verpleegkundige
  • de kinesist, de logopedist en de medewerkers van de de dagbesteding (’t Ateljeeke en de Kromvenhoeve).

Medewerkers in de indirecte zorg
Naast pedagogische en medische diensten, zijn tal van andere mensen dagelijks bezig in en rond de leefgroep of op het domein : 

  • de keukenploeg met koks en hulpkoks
  • de technische dienst
  • de schoonmaakploeg
  • de centrale administratie

Een lerende organisatie

Klavier voorziet in een aangepast vormings-, trainings- en opleidingsaanbod voor alle medewerkers.  Onze basisdoelstellingen zijn onze leidraad, maar daarnaast is er plaats voor persoonlijke ontplooiing van de medewerker.  Regelmatig peilen we naar de opleidingsbehoeftes van al onze medewerkers.

Werken in Klavier is een blijvend leerproces, waarbij we je graag helpen