Overslaan en naar de inhoud gaan
villa 3 en 4

Klavier biedt aangepaste ondersteuning aan een brede groep van mensen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking, een autismespectrumstoornis en andere bijkomende problemen. Daarnaast richten we ons bijzonder naar personen die naast hun verstandelijke handicap bijkomende, intensievere zorg nodig hebben, zowel op het lichamelijke als op het psychische vlak:

  • oudere mensen die extra veel verzorging nodig hebben;
  • mensen met bijkomende emotionele stoornissen en gedragsproblemen. 

Een 400-tal medewerkers staat in voor een ondersteuning die aansluit bij jouw vragen.