Overslaan en naar de inhoud gaan

Klavier ondersteunt en begeleidt cliënten:

 • Als vergunde zorgaanbieder op basis van een persoonsvolgende financiering toegekend door het VAPH: voucher of cash.

 • In de erkenning observatie, diagnose en behandeling op basis van:
  • Een erkenning door het VAPH als een persoon met een handicap
  • Leeftijd: 18 jaar of ouder
  • Een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen, eventueel in combinatie met andere beperkingen
  • Een beslissing tot toewijzing van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning

 

 • Voor begeleiding en ondersteuning van mensen met een beperking in strafinrichtingen op basis van:
  • (vermoeden van) handicap
  • ‘verblijven’ in een strafinrichting

 

 • In de directe financiering voor personen met een internering op basis van:
  • statuut internering;
  • door het VAPH erkend als persoon met een handicap;
  • verblijven in een gevangenis, forensisch psychiatrisch centrum, erkende medium-security-afdeling of een forensische VAPH-unit;
  • een positieve beslissing VAPH voor ondersteuning via directe financiering;

 

 • In de erkenning voor opname van geïnterneerden in een forensische unit op basis van:
  • statuut internering;
  • door het VAPH erkend als persoon met een handicap;
  • verblijven in een gevangenis, forensisch psychiatrisch centrum of erkende medium-security-afdeling;
  • een positieve beslissing VAPH voor ondersteuning door een unit voor geïnterneerden;
  • nood hebben aan voltijdse dag- en woonondersteuning in een residentiële setting met handicapspecifieke en forensische knowhow.

Met rechtstreeks toegankelijke hulpverlening kan een beperkte ondersteuning gegeven worden op basis van een gefundeerd vermoeden van beperking, zoals omschreven in de regelgeving van het VAPH.

In Klavier nemen we bij voorkeur de ondersteuning op van mensen die in de provincie Antwerpen wonen. Voor de functies dagopvang, ambulante en mobiele begeleiding houden we ook rekening met de praktische haalbaarheid van vervoer.