Overslaan en naar de inhoud gaan

Extra hulp en ondersteuning

Met een aangepaste accommodatie en hulpmiddelen

Personen met een ernstig of diep verstandelijke handicap, zeker de oudere bewoners en deelnemers, hebben vaak te kampen met bijkomende fysische en motorische problemen. Voor deze mensen is extra hulp en ondersteuning nodig bij dagelijkse bezigheden zoals wassen, kleden en eten. Er is bijzondere aandacht nodig voor de lichamelijke en medische consequenties van de handicap of het ouder worden. Met een aangepaste accommodatie en specifieke hulpmiddelen biedt Klavier een antwoord  op deze verzorgingsvraag. In het dagprogramma staan respect voor ‘het eigen tempo’ en huiselijkheid en gezelligheid voorop. Niet enkel de ouder wordende of dementerende verstandelijk gehandicapte, maar ook de personen met een ernstig en diep verstandelijke handicap horen tot deze doelgroep.

Op het domein in Merksplas vind je verschillende leefgroepen met bijzondere aandacht voor de verzorging. Bijvoorbeeld Dennenhof, Wilgenhof of Molendreef.