Overslaan en naar de inhoud gaan

Indien een bewoner een lichaamstemperatuur heeft van meer dan 37.5°C (bij herhaalde meting) en/of ziekteverschijnselen vertoont, overlegt begeleiding met de medische dienst. In afwezigheid van de medische dienst (na 18u en tijdens het weekend) blijft de cliënt in kamerisolatie in afwachting van een medische evaluatie door één van onze huisartsen. In geval van ernstige klachten wordt uiteraard de dokter van wacht gecontacteerd. Als de arts een eventuele COVID-19 besmetting vermoedt bij een bewoner, wordt zo snel mogelijk een COVID-19 test afgenomen.

Binnen onze voorziening zijn er vervolgens verschillende maatregelen mogelijk in geval van (mogelijke) besmetting en testing:

1. Kamerisolatie

De cliënt blijft zoveel als mogelijk op de eigen kamer en draagt een mondmasker als hij/zij zich toch door de gezamenlijke leefgroepruimtes moet verplaatsen. .

Toepassing:
  • In afwachting van medische evaluatie bij een zieke of koortsige cliënt.

2. Quarantaine

De cliënt mag de eigen kamer niet verlaten. Medewerkers dragen persoonlijke berschermingsmiddelen (PBM) bij het betreden van de kamer. 

Toepassing:
  • Als na medische evaluatie blijkt dat het gaat om een zieke COVID-19 verdachte cliënt en er dus hiervoor een test werd afgenomen.

3. Druppelcontactisolatie

De cliënt wordt – indien mogelijk – overgebracht naar de medische dienst of een andere aparte afdeling. Medewerkers dragen extra aangepaste PBM bij het betreden van de kamer van de cliënt of afdeling. Zo mogelijk draagt de cliënt bij verzorging of nabijheid eveneens een chirurgisch mondmasker. Ongeacht verwijdering van de cliënt, blijft de betrokken leefgroep 14 dagen in verhoogde waakzaamheid (zie verder).

Toepassing:
  • Als na testing blijkt dat het gaat om een bevestigde COVID-19 besmetting.

4. Verhoogde waakzaamheid

We gaan over naar verhoogde waakzaamheid voor de ganse leefgroep voor een periode van 14 dagen na het laatste contact met de besmette medewerker/cliënt.

Toepassing:
  • Eventueel in de leefgroep waar een medewerker of cliënt positief testte op COVID-19. Deze maatregel wordt niet algemeen toegepast en wordt steeds op maat van de leefgroep bekeken.
Maatregelen:
  • De leefgroep wordt gesloten.
  • De bezoekmogelijkheden en verplaatsingen naar de thuissituatie worden afgeraden, maar niet verboden.
  • Het aantal verschillende personeelsleden op de afdeling wordt zoveel mogelijk beperkt; niet noodzakelijke externen worden tijdelijk geweerd.
  • Personeelsleden (zowel het verzorgend als ondersteunend personeel) dragen op de werkvloer een chirurgisch mondmasker en beschermkledij.
  • Bewoners mogen (ifv minimaal contact met derden) niet meer alleen buiten, wel met iemand van de begeleiding of met een bezoeker die de geldende afspraken volgt.
  • Er is extra alertheid voor de lichaamstemperatuur en ziekteverschijnselen bij bewoners en personeel.

 

Ambulant/mobiel:

Voor cliënten die niet in Klavier wonen, zal begeleiding bij melding of observatie van koorts en/of verdachte symptomen naar de huisarts verwijzen voor verder advies.

Face-to-face contacten kunnen niet plaatsvinden bij COVID-19 verdachte ziektesymptomen bij de cliënt of diens inwonende gezinsleden. Een uitzondering kan door de medisch directeur of zorgdirecteur toegestaan worden, mits strikte veiligheidsmaatregelen.