Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrijwilligers

Bezoekvrijwilligers die komen voor een individuele bewoner volgen de algemene maatregelen voor bezoekers in de voorziening.

Vrijwilligers die komen ter ondersteuning van de ganse leefgroep kunnen dit opnemen zolang bewoners in de leefgroep (op hun kamer of in gemeenschappelijke ruimtes) ook bezoek kunnen ontvangen. Indien bewoners geen bezoek kunnen ontvangen in de leefgroep laten we ook geen vrijwilligers toe in de leefgroep. Een uitzondering kan eventueel gemaakt worden voor vrijwilligers die meer dan gemiddeld aanwezig zijn en qua aanwezigheid te vergelijken zijn met de aanwezigheid van (deeltijdse) medewerkers.

Stagiairs

Zolang de leefgroep niet in verhoogde waakzaamheid omwille van bevestigde besmetting verkeert, kunnen stagiairs stage lopen in Klavier. Ook zij dienen zich te houden aan de geldende richtlijnen binnen onze voorziening.

Op het moment dat een leefgroep wel in verhoogde waakzaamheid omwille van bevestigde besmetting verkeert, wordt met de school van de stagiair bekeken of de stage tijdelijk dient opgeschort te worden.