Overslaan en naar de inhoud gaan

De evoluties van de verspreiding van het coronavirus gaan zeer snel. In Klavier volgen we nauwgezet de ontwikkelingen op en passen we onze maatregelen aan in functie van de situatie en de richtlijnen. Belangrijk om weten is dat we binnen zorgvoorzieningen ook nog te maken krijgen met andere richtlijnen, die niet altijd volledig overeenkomen met de maatregelen die voor de doorsnee burger in de maatschappij gelden. 

Met het oog op een zo veilig mogelijke zorg hebben we een draaiboek uitgewerkt, dat rekening houdt met de graad van het ‘besmettingsrisico’, onder andere rekening houdend met de situatie in de gemeente/stad waar het gebouw van onze voorziening zich bevindt. De situatie in Merksplas is momenteel anders dan die in Turnhout, Hoogstraten, Zoersel of Malle. In dit draaiboek is er ook een onderscheid naargelang de zorgvraag van onze bewoners. Er kan een verschil zijn in maatregelen voor een verzorgingsgroep als we deze vergelijken met die van een groep met jonge zelfredzame en gezonde bewoners.

Meer specifieke informatie over bepaalde thema's vind je hier: